O programie

MWS Pavement Design

Model Warstw Skończonych MWS Pavement Design to program do obliczeń mechanistyczno-empirycznych konstrukcji nawierzchni drogowych. Do obliczeń stanu konstrukcji (naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) wykorzystywana jest przybliżona metoda analityczna z wykorzystaniem modelu sprężystych warstw skończonych. Do obliczeń trwałości zmęczeniowej wykorzystywane są formuły empiryczne wykorzystywane do weryfikacji „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r. tj. AASHTO 2004 oraz Instytutu Asfaltowego.